Nog 39 dagen tot Glasrijk 2017

Stichting Glasrijk

De organisatie van Glasrijk Tubbergen is in handen van het bestuur, die ondersteund wordt door de kunstwerkgroep. Samen met een curator en tientallen vrijwilligers zorgen zij ervoor dat in Tubbergen ieder jaar weer een evenement wordt georganiseerd voor een breed publiek.

Het bestuur:

Harry Kolk, voorzitter en randprogramma, ham.kolk47@gmail.com. 06-50203770
Wim Hueck: secretaris en Kunst en Locaties, wimhueck@gmail.com
Jan Hummels: penningmeester en PR, janhummels11@gmail.com. 06-46315893
Henk Vrielling: coördinator vrijwilligers en opbouw, henkvrieling123@gmail.com, 06-19366667
Josefien Roek-Niemeijer: educatie, jgmroek-niemeijer@hotmail.com, 06-41180261

3 vacatures

De werkgroep kunst & locaties:

Het bestuur van Glasrijk is op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in deze werkgroep.
Ook is er ruimte voor mensen die geïnteresseerd zijn in één van de volgende functies:
coördinator werkgroep/secretariaat
art en shopping deel locaties
art en shopping deel educatie (kunst)
PR en communicatie

Curator Glasrijk Tubbergen

Piet Augustijn, pietaugustijn@hetnet.nl, tel. 06-53665400

Heeft u vragen over Glasrijk Tubbergen, neemt u dan contact op met één van bovengenoemde personen of vul het contactformulier op de website in. 

 

© Glasrijk 2017